De hill'je Zinte Mäetes

 

1. De hill'je Zinte Mätes dat wor ne jode Mann.
Hä jof de Pänz de Käezjes un stoch se selver an.

Butz butz widde butz, dat wor ne jode Ma-a-ann.
Hier wohnt ein reicher Mann, der uns vieles geben kann.
Viel soll er geben, lange soll er leben,
selig soll er sterben, das Himmelreich erwerben.
Lass uns nicht so lange, lange stehn,
denn wir müssen weitergehn, weitergehn!

 

2. De hill'je Zinte Mätes, hä kütt och hück zu us.
Dröm jommer mit de Fackele et freut sich Kleen un Gruus.
Butz butz widde butz...

 

3. De hill'je Zinte Mätes, hä rick längs jede Dür,
un sähnt de Hus un Hätze, de Frösch en Schopp un Schür.
Butz butz widde butz...

 

4. De hill'je Zinte Mätes, kütt emmer hu zu Päd.
Hä stäht en huhe Ihre em Himmel un op Ääd.
Butz butz widde butz...